maandag 23 april 2012

Voorjaarklassiekers: de terugblik van Roger

Nogh zoo eenen kleinen snotaep!
Bron: editiepajot.com
Roger Frustré, aflevering 3
De voorjaarsklassiekers zitten erop. God en klein pierke heeft analyses en evaluaties gemaakt. Ongevraagd en zonder reden viel ook Roger Frustré ons lastig met zijn terugblik. Tegen beter weten in publiceren we zijn gelamenteer, Roger Frustré: aflevering 3.


“Luyaerts zyn het! Van de eerste tot de laetste. En soms den eersten nog meer dan de laetsten. Den laetsten probeerdeghde onderwegh wel iets te laten zien. Den eersten reed enkel de laetste kilometersch of laetste honderden metersch op kop.”

De Ghendt - gheen janette,
mor wel eenen wijvenfoto.
Bron: Nieuwsblad


“In mynen tyd, ik kan het niet ghenoegh zeghen, in mynen tyd beukteghden we de hele koers lang tot ik iedereen kapot ghereden hadde. Soms was dat ook enen Eddy Merckx, in feite de mensch die het beste met nen velo kon ryden. Die probeerde iedereen uit het wiel te ryden. Ik verklappe u ghaerne den reeden daertoe. De mensch voeldeghde zich niet op zyn ghemak in het peloton. Daerom reed hy ghaerne alleen. Het wasch ne schoonen surplus voor hem dat hy daerdoor menighe koerschen winnend wist te betwistighen. Den enighen ryder met dezelfden inghestelheid tegenwoordig is Thomasch De Ghendt. Het is gheenen Merckx, maer kom, hy kan voor ne koereur van dezen tyd redelyk met nen velo ryden.”


“Maer niet alleen daerom zyn de koereurs van vandaeg luyaerts ende luywammesen. Der zyn der gansche bendes die de koers niet uytryden. Ze leghen zich onderwegenst te rusten in de wei. Somsch zyn ze zelfs daervoor te luy. Dan geraeken ze niet tot in de ghraskant ende leghen ze zich te rustigen op de macadam. Niksken, gheen respekt voor de moedighe en vaek nogh minder ghetalenteerde koereurs die achter hen komen en de koers wel willen uytryden. Hinderen ze die ook nogh wat. In mynen tyd was Lomme Driessens er met de volgwagen over ghereden. En wacht, tis nog niet gedaen, daarna zette hy zich in achteruyt om ze definitief tegen de macadam vast te plakken. Twas nen aerdige mensch de Lomme. Maer zeg nu zelve, had hem ongelyk? Durft my niet teeghenspreeken!”
“Durft nie!”
"En loat my nu gherust."
Roger Frustré

Lees ook:
Roger Frustré, aflevering 1 en 2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten